فهرست کلی املاک

مرتب سازی توسط: شماره اقلام:
410 نتایج پیدا شد
Page 11 of 52 ( of 410 records)
تنکابن, مازندران
2
0
0
ریال17,500,000/00
فروش طبقه:1 و2 تعداد کل طبقات:4 تعداد واحد:4 مبلغ هر مترمربع:17500000 تومان تعداد اتاق خواب:2 شروع ساخت:93/2 نمای بنا:سنگ کف بنا:سرامیک اسانسور:دارد نوع کابینت:mdf نوع اشپزخانه:open وضعیت سند:ششدانگ وام:30 میلیون بافت فرسوده
تنکابن, مازندران
2
0
0
ریال17,000,000/00
فروش طبقه:1 ال 8 تعداد کل طبقات:8 تعداد واحد:24 مبلغ هر مترمربع:1700000 تومان تعداد اتاق خواب:2 سال ساخت:93/2 سقف وستون زده شده نمای بنا:سنگ کف بنا:سرامیک وام:30 میلیون تومان اسانسور:دارد نوع کابینت:mdf نوع اشپزخانه:open وضعیت سند:6دانگ
تنکابن, مازندران
2
0
0
ریال17,000,000/00
فروش طبقه:ا و2 تعداد کل طبقات:4 تعداد واحد:8 مبلغ هر مترمربع:1700000 تومان تعداد اتاق خواب:2 سال ساخت:93/2 نمای بنا:سنگ وام :درصورت نیاز گرفته میشود اسانسور:دارد نوع کابینت:mdf نوع اشپزخانه:open ابگرمکن:پکیج وضعیت سند:ششدانگ موقعیت:شرقی غربی
تنکابن, مازندران
2
0
0
ریال15,500,000/00
فروش طبقه:1 و3 تعداد کل طبقات:7 تعداد واحد:21 مبلغ هر مترمربع:1550000 تومان تعداد اتاق خواب:2 سال ساخت:93/2 تاریخ تحویل:پاییز 93 نمای بنا:سنگ کف بنا:سرامیک اسانسور:دارد نوع کابینت:mdf نوع اشپزخانه:open ابگرمکن:پکیج سند:اوقافی نوع سرویس:2 سرویسه
تنکابن, مازندران
3
0
0
ریال14,000,000/00
فروش طبقه:1 الی 4 تعداد کل طبقات:5 تعداد واحد:5 مبلغ هر مترمربع:1400000 تومان تعداد اتاق خواب:3 سال ساخت:93/2 تاریخ تحویل:خرداد93 نمای بنا:سنگ کف بنا:سرامیک اسانسور:دارد نوع کابینت:mdf نوع اشپزخانه:open ابگرمکن:پکیج وضعیت سند:ششدانگ
تنکابن, مازندران
2
0
0
ریال16,000,000/00
فروش طبقه:1 و3 و4 تعداد کل طبقات:4 تعداد واحد:8 مبلغ هر مترمربع:1600000 تومان ط 3و4 1700000 تعداد اتاق خواب:2 سال ساخت:93/2 تاریخ تحویل:پاییز93 نمای بنا:سنگ کف بنا:سرامیک اسانسور:دارد نوع کابینت:mdf نوع اشپزخانه:open وضعیت سند:ششدانگ عرصه واعیان
تنکابن, مازندران
2
0
0
ریال15,000,000/00
فروش طبقه:1 و2و5و6 تعداد کل طبقات:6 تعداد واحد:12 مبلغ هر مترمربع:1500000 تومان تعداد اتاق خواب:2 سال ساخت :93/2 تاریخ تحویل :اخر93 نمای بنا:سنگ کف بنا:سرامیک اسانسور:دارد نوع کابینت:mdf نوع اشپزخانه:open وضعیت سند:
تنکابن, مازندران
2
0
0
ریال15,000,000/00
فروش طبقه:1 و2و5و6 تعداد کل طبقات:6 تعداد واحد:12 مبلغ هر مترمربع:1500000 تومان تعداد اتاق خواب:2 سال ساخت :93/2 تاریخ تحویل :اخر93 نمای بنا:سنگ کف بنا:سرامیک اسانسور:دارد نوع کابینت:mdf نوع اشپزخانه:open وضعیت سند:
Page 11 of 52 ( of 410 records)

جستجوی سریع ملک

نوع واگذاری
نوع ملک
حداقل قیمت حداکثر قیمت
اطاق خواب
کلمه کلیدی