جزئیات اخبار و رویدادها

تاریخ ایجاد: شنبه 26 اردیبهشت 1393 تعداد بازدید: 4118 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده:
فروش 3 قطعه زمین با شرایط عالی در روستای زیبای رضا پط دوهزار

کد 637:   متراژ 200 متر   بر:15    مبلغ هر متر مربع:250000 تومان   قیمت کل :50000000 تومان    نوع سند:شورایی      کاربری :مسکونی                    

 کد 625:     متراژ:400متر  بر:17    مبلغ هر متر مربع:160000 تومان    قیمت کل:64000000  تومان  نوع سند :  شورایی       کاربری:مسکونی                  

کد 626:    متراژ:400 متر  بر:21   مبلغ هر متر مربع :250000 تومان    قیمت کل :100000000 تومان نوع سند:   شش دانگ     کاربری:مسکونی تجاری         (برخط اجازه 7 مغازه برای ساخت )       

شماره تماس:09117381363

کد 637:   متراژ 200 متر   بر:15    مبلغ هر متر مربع:250000 تومان   قیمت کل :50000000 تومان    نوع سند:شورایی      کاربری :مسکونی                    

 کد 625:     متراژ:400متر  بر:17    مبلغ هر متر مربع:160000 تومان    قیمت کل:64000000  تومان  نوع سند :  شورایی       کاربری:مسکونی                  

کد 626:    متراژ:400 متر  بر:21   مبلغ هر متر مربع :250000 تومان    قیمت کل :100000000 تومان نوع سند:   شش دانگ     کاربری:مسکونی تجاری         (برخط اجازه 7 مغازه برای ساخت )       

شماره تماس:09117381363
printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.